Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie

OGŁOSZENIE

20240208ogloszenie 

 

OGŁOSZENIE

W imieniu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim informujemy, że zgodnie z planem pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury i Finansów na 2024 r.  w miesiącu lutym będzie omawiany temat:

„Funkcjonowanie społeczności senioralnej w Gminie”

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji emerytów oraz kombatantów, PTTK, oraz inne organizacje i osoby działające na rzecz społeczności Złotego Wieku i zainteresowane tą tematyką, na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1 (budynek dawnego dworca).

Zgłoszenie udziału oraz złożenie ewentualnej informacji pisemnej można dokonać do dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) w godzinach pracy urzędu do Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim p. 306 lub telefonicznie: 94 34 46 842, lub na adres e-mail: sekretariat@drawsko.pl.

 

 

               Przewodnicząca                                                                     

    Komisji Spraw Społecznych,                                                                                                      Przewodnicząca

      Infrastruktury i Finansów                                                                                      Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa

             /-/ Danuta Sycz                                                                                                  /-/ Agnieszka Krymowska-Janusz

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

                                                                                                 /-/ Ireneusz Gendek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności