Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie
Powróć do: Pomniki przyrody

Aleja Ksawerego

Aleja 201 drzew należących do gatunku Grab pospolity (Carpinus betulus L.) o nazwie Aleja Ksawerego, rosnących na działce ewidencyjnej nr 339/17 w obrębie Suliszewo gmina Drawsko Pomorskie.

Drzewa zostały zgłoszone w pierwszej edycji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”, zorganizowanego przez gminę Drawsko Pomorskie. Ze względu na wzajemny układ w przestrzeni, ich funkcje kulturową wyróżniają się wśród innych zadrzewień tego samego gatunku w skali co najmniej województwa zachodniopomorskiego. Walory krajobrazowe (estetyczne), które posiada opisywane skupisko drzew jest cechą wyróżniającą je spośród pozostałych zadrzewień w regionie. Aleja grabowa tego typu (wąska, względnie niewielki rozstaw drzew) jest jedną z dłuższych w północnej części Polski.

Pomnik Przyrody Aleja Ksawerego

Pomnik Przyrody Aleja Ksawerego