Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie
Powróć do: Gospodarka odpadami

Deklaracja w sprawie opłaty

 

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniżej znajdują się odnośniki do druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej i w części niezamieszkałej.

Druk deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (format PDF - możliwość otworzenia programami Adobe Reader lub Foxit PDF Reader)

W poniższych uchwałach znajdują się obowiązujące stawki niezbędne do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami:

- Uchwała Nr LVII/481/2022 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
- Uchwała Nr LXIII/535/2022 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
- Uchwała Nr LVI/465/2021 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
- Uchwała Nr LXVII/578/2022 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny