Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
deszcz
16°C

Władze miasta

Krzysztof Czerwiński - Burmistrz Drawska Pomorskiego

Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1 - reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2 - podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3 - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4 - zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5 - okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu – narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6 - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7 - rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8 - udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski organów jednostek pomocniczych oraz skargi i wnioski obywateli,
9 - czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10 - przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11 - upoważnianie Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12 - przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych,
13 - ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
14 - wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

 

 

Ireneusz Kabat - Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego

Do zakresu zadań Zastęcpy Burmistrza Drawska Pomorskiego należy:

1 - Prowadzenie określonych spraw gminy powierzonych mu przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
2 - Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
3 - Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

Joanna Kardaś

Sekretarz Gminy Drawsko Pomorskie

 

Do zakresu zadań Sekretarz Gminy należą:

1 - opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2 - opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3 - współdziałanie z kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami przy opracowywaniu zakresów czynności,
4 - nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5 - przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
6 - wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
7 - koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
8 - koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
9 - wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

  

Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz

Skarbnik Gminy Drawsko Pomorskie

 

Do zakresu zadań Skarbnik Gminy należą:

1 - wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2 - nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
3 - kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4 - współdziałanie przy opracowywaniu projektu budżetu,
5 - współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, w tym dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
6 - nadzorowanie gospodarki finansowej organów pomocniczych,
7 - wykonywanie innych zdań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Burmistrza.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.