Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie
Powróć do: Pomniki przyrody

Wiesław

Drzewo należące do gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o nazwie Wiesław, o obwodzie pnia 444 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnące na działce ewidencyjnej nr 545 w obrębie 11 miasta Drawsko Pomorskie, w miejscu o współrzędnych geodezyjnych X 5933180.0, Y 5553256.7.

Drzewo zostało zgłoszone w pierwszej edycji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”, zorganizowanego przez gminę Drawsko Pomorskie. Ze względu na obwód pnia oraz wzorcowy pokrój opisana wyżej roślina wyróżnia się wśród innych drzew tego samego gatunku w skali co najmniej gminy. Nazwa pomnika ma na celu upamiętnienie ś.p.Wiesława Lisowskiego – wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pomnik przyrody Dąb Wiesław

Pomnik przyrody Dąb Wiesław