Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie

Wymiana pieców 2023

loga piece

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza konkurs na wymianę pieców .

O granty (dotacje) mogą ubiegać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant na wymianę pieca wynosi 7.500 złotych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w dniach 05.12.2022 r. od godz. 7.00 do 15.02.2023 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Wymianie (likwidacji) podlegają wyłącznie piece/kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy miał.

Szczegółowych informacji udziela Pani Kamila Marczewska-Cygan w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, pok. 303, tel. 94 34 46 828.

Prosimy o składanie zgłoszeń na właściwych formularzach. W stopce właściwego druku powinna być informacja: „KONKURS 2.14 – WYMIANA PIECÓW 4/2023”

Do pobrania:

  1. regulamin
  2. zgłoszenie
  3. wzór umowy
  4. rozliczenie grantu ….. wraz z dokumentami pomocniczymi

a) zaświadczenie/oświadczenie o demontażu
b) protokół odbioru
c) protokół próby szczelności
d) protokół z próby uruchomienia instalacji
e) protokół z próby szczelności instalacji gazowej
f)  oświadczenie

 Zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana pieców” realizowane jest z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Kamila Marczewska-Cygan, Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy

 

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie
Format: pdf, 363.23 kB
Protokół z próby szczelności instalacji
Format: pdf, 395.15 kB
Protokół odbioru robót
Format: pdf, 425.04 kB
Zaświadczenie o demontażu
Format: pdf, 392.2 kB
Rozliczenie
Format: pdf, 545.74 kB
Projekt umowy
Format: pdf, 629.36 kB
Zgłoszenie
Format: pdf, 354.59 kB
Regulamin
Format: pdf, 539.19 kB