Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie

Obelisk z tablicą poświęcony por. Władysławowi Jamnickiemu

Na terenie Poligonu Drawskiego, przy Pasie Taktycznym Bucierz stoi obelisk z tablicą poświęcony por. Władysławowi Jamnickiemu. Napis na tablicy brzmi:

„POR. WŁADYSŁAW JAMNICKI POLEGŁ NA POLU CHWAŁY W WALCE O WYZWOLENIE DRAWSKA POMORSKIEGO W DNIU 7 MARCA 1945 R. W 45 ROCZNICĘ POWSTANIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO WZGÓRZU TEMU IMIĘ JEGO NADANO”.
Na kamiennym postumencie głazu uczczono także śmierć tragicznie zmarłych, podczas ćwiczeń „Donośna Surma” w dniu 4 kwietnia 2003 roku, chor. sztab. Stanisława Burdzika, który zginał śmiercią lotnika oraz plutonowych Tomasza Kłosowskiego i Wojciecha Lewickiego.