Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie

Pomnik Upamiętniający Żołnierzy Radzieckich

Przy ul. Obrońców Westerplatte, przed głównym wejściem do parku miejskiego stoi pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich, poległych w rejonie Drawska Pomorskiego, w operacji pomorskiej w lutym i marcu 1945 roku.

Na wysokim kamiennym postumencie znajdują się dwa czołgi T-34. Na płycie pamiątkowej umieszczono napis w języku polskim i rosyjskim: „Żołnierzom Armii Czerwonej poległym w 1945 roku w walkach o wyzwolenie Ziemi Drawskiej – Mieszkańcy Drawska”. Oficjalne odsłonięcie pomnika nastąpiło 9 maja 1970 roku. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Zygmunt Wujek.

Pomnik w Drawsku Pomorskim upamiętniający Żołnierzy Radzieckich