Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Siedziba Komisji:

Gminne Centrum Profilaktyki
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie


Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Generała Władysława Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
pok. 204


Komisja pracuje w składzie:

- Monika Chmielecka – przewodnicząca
- Elżbieta Komorowska – wiceprzewodnicząca 
- Karol Cieślik – członek
- Małgorzata Janda – członek
- Marta Wasilewska – członek
- Sylwia Zdyr – członek
- Iwona Andrzejczak – członek
- Joanna Kardaś - członek

 

INFORMACJA

W Gminnym Centrum Profilaktyki znajdują się następujące punkty:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15:15
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dla Osób Z Problemem Alkoholowym wtorek 15:30-18:30, czwartek 15:30-18:30

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dla Osób Z Problemem Narkotykowym oraz Uzależnień Behawioralnych poniedziałek 15:15-17:45, wtorek 15:15-17:15

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie środa 16:00-18:00

Punkt Prowadzenia Oddziaływań Edukacyjno-Korekcyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie piątek 15:30-17:30

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia „Amicus” wtorek 11:00-20:00, środa 8:00-17:00, czwartek 9:00-16:00

Telefon zaufania: 726 201 683

 

Ponadto, pomoc można uzyskać także dzwoniąc na jeden z poniższych numerów:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02. Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania – Uzależnienia tel. 800 199 990. Telefon bezpłatny, czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00.

Telefon Zaufania dla osób uzależnionych od czynności. Czynny codziennie w godzinach  17.00 – 22.00. Stawka za połączenie według taryfy operatora.

 


Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań komisji należy inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań określonych jako zadania własne gminy, które obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

- wspieranie zatrudnienia socjalnego


Komisja ponadto opiniuje:


- projekty uchwał dotyczące:

  1. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem ich sprzedaży,      
  2. zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych,
  3. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok,

- wnioski o wydawanie zezwoleń na prowa­dzenie sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do  spożycia  w  miejscu  lub poza miejscem sprzedaży zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
- roczne projekty sprawozdań z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
- projekty profilaktyczne [druk program profilaktyczny], [druk sprawozdanie]
- wytyczne dofianasowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [druk]
- wniosek o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym [druk wniosek o leczenie odwykowe]

W tym trudnym, pandemicznym czasie, oprócz codziennych problemów, temat zdrowia psychicznego stał się jeszcze bardziej istotny. Chcemy edukować i przeciwdziałać problemom społecznym, m.in. depresji, alkoholizmowi, uzależnieniu oraz w sferze problemów dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest wsparcie, jakie możemy dać na poziomie lokalnym. Gminna Komisja Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim sfinansowała ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych projekt „Otwórz się na pomoc”.

Projekt ten, opiera się na nieliniowej narracji, immersji i interakcji.
Od użytkownika wymagana jest akcja (tak samo jak w grze). To od decyzji użytkownika zależy, jak potoczy się historia. Film staje się więc grą, w której użytkownik dokonuje wyborów w temacie uzależnień i bezpieczeństwa w sieci.

W sekcji „Prawdziwe historie” zostały przedstawione historie dzieci borykających się z problemami hejtu, przemocy w sieci, depresji, uzależnienia od alkoholu, a także zdrowiu psychicznemu rodziny w zamknięciu.  

Film 1 – impreza i alkohol

Bartek to świeżo upieczony osiemnastolatek, który wspólnie ze znajomymi spędza wieczór imprezując na obrzeżach miasta. Chłopak stanie dziś przed kilkoma z pozoru błahymi wyborami. Mocny czy słaby alkohol? Impreza do rana czy powrót do domu? Każda z tych decyzji będzie miała swoje konsekwencje. Bartkowi towarzyszą znajomi. Kumpel Konrad, który boryka się z bagażem doświadczeń rodziny alkoholowej oraz Ania, której rodzice mają luźne podejście do alkoholu i dojrzewania córki. Jak to towarzystwo wpłynie na Bartka? Interaktywny film pozwoli zadecydować o jego losach!

 

 

 

"Otwórz się na pomoc - przemoc"
  Witamy w projekcie! Tym razem wspólnie poruszamy ważną kwestię przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży. Połowa nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej.
  Zjawisko przemocy objawia się w różnych postaciach. Może być to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Może zachodzić w domu, na ulicy lub w szkole wśród rówieśników. Przemoc to wciąż temat TABU wśród ofiar. Chcemy głośno o tym mówić, aby zwrócić uwagę mieszkańców gmin, miast, rodziców, nauczycieli i dzieci, na to zjawisko i mu przeciwdziałać.  Projekt iDOC Otwórz się na pomoc, opiera się na nieliniowej narracji, immersji i interakcji. W przypadku stworzonej przez nas opowieści, od użytkownika wymagana jest akcja (tak samo jak w grze). Od decyzji użytkownika zależy to, jak potoczy się historia, a możliwe są aż cztery zakończenia. Film staje się więc grą, w której użytkownik dokonuje wyborów w temacie przemocy rówieśniczej. Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży, a także przeciwdziałanie problemowi przemocy rówieśniczej. Scenariusz projektu został opracowany we współpracy z Mają Pisarek – psycholog dziecięcą oraz terapeutką. Projekt jest narzędziem edukacyjnym, które z powodzeniem może być wykorzystywane w gminach i w szkołach np. podczas lekcji wychowawczej.

 

 

Pliki do pobrania: