Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Ciepłe mieszkanie

800x500 Ciepłe Mieszkanie to program, który w naszym województwie realizowany jest przez WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego cel to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Program pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Wsparcie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sfinansować można także koszt przygotowania projektu inwestycji.

W ramach programu założono, że na terenie Gminy Drawsko Pomorskie łącznie w 162 lokalach mieszkalnych realizowane będą przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

  • kwota dotacji udzielona Gminie przez WFOŚiGW wyniesie do 3.625.000,00 zł

Realizacja w latach 2023-2025

Szczegółowe informacje o programie Ciepłe Mieszkanie są dostępne na stronach: 

„Ciepłe Mieszkanie” dane liczbowe 

  • Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 20
  • „Ciepłe Mieszkanie” dane liczbowe  liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych (narastająco):  6 przedsięwzięcia
  • sumaryczna kwota wypłacanego dofinansowania Beneficjentom końcowym (narastająco): 51,707,62 złotych