Urząd Miejscki Drawsko Pomorskie
Powróć do: Dla Mieszkańca

MKZP w Drawsku Pomorskim

mkzp_1 

 

KONTAKT:

MIĘDZYZAKŁADOWA  KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W DRAWSKU POMORSKIM

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

78-500 Drawsko Pomorskie 

REGON: 524972826

e-mail: mkzp@drawsko.pl 

NUMER KONTA:

Bank Spółdzielczy  w Połczynie Zdroju

05 8577 1015 2609 2627 2000 0010

 

ZARZĄD MKZP:

Marcin Łukasz - Przewodniczący Zarządu | tel. 943446831

Kamila Marczewska - Cygan - Sekretarz Zarządu | tel. 943446828

Sylwia Wysoczańska - Skarbnik Zarządu | tel.  943633485

Wsparcie księgowe: Agnieszka Dowżycka tel. 943446807

KOMISJA REWIZYJNA MKZP:

Monika Chrypo - Przewodniczący Komisji | tel. 94 367 20 33 wew. 40

Elżbieta Łapuć - Sekretarz Komisji | tel. tel. 94 367 20 33 wew. 33

Sebastian Kuropatnicki - Członek Komisji | tel. 94 7128880

DOKUMENTY:

KLAUZULE RODO

DRUKI:

Aktualizacja danych (wypełnia każdy członek MKZP): 

Zgłoszenie nowego członka do MKZP:

Wniosek o pożyczkę:

Zawieszenie spłaty pożyczki:

Zmiana wysokości miesięcznego wkładu:

Umowa o pożyczkę:

Skreślenie z listy członków:

WAŻNE DECZYJE PODEJMOWANE PRZEZ ZARZĄD:

PRAKTYCZNE PORADY i Informacje Zarządu W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH:

Masz pytanie ? Napisz na mkzp@drawsko.pl - odpowiemy ! :)